• 01 Ara ve Nadal
 • 02 Gaga tió
 • 03 Fum, fum, fum
 • 04 El noi de la mare
 • 05 El desembre congelat
 • 06 Les dotze van tocant
 • 07 El Trineu
 • 08 Blanc Nadal
 • 09 Santa Nit
 • 10 El pobre alegre
 • 11 El Petit Vailet
 • 12 Quan somrius
 • 13 Quan somrius Mestres
 • 14 El Noi de la Mare (base instrumental)
 • 15 El desembre congelat (base instrumental)
 • 16 Les dotze van tocant (base instrumental)
 • 17 El Trineu (base instrumental)
 • 18 Blanc dia de Nadal (base instrumental)
 • 19 Santa nit (base instrumental)
 • 20 El pobre alegre (base instrumental)
 • 21 El petit vailet (base instrumental)
 • 22 Quan Somrius (base instrumental)