• Himne d'Alemania
 • Golliwogg's cake-Walk
 • Libertango
 • Berceuse
 • Sonata Nº5
 • Musiques populaires brésiliennes
 • Estudi Nº8
 • Duet de les peces de fantasia op 88 Schumann
 • Nocturno
 • Suite en Sol Major
 • Tango Choc
 • Trio Cécile Chaminade
 • Trio XXIX
IEA Oriol Martorell 2012-13
IEA Oriol Martorell 2012-13

Descripció del projecte

Els alumnes de 3r d’ESO de l’IEA Oriol Martorell, han enregistrat un seguit de peces de música de cambra de diferents compositors i èpoques. El projecte que porta el nom de CREATIUS 2.0 combina l’enregistrament de les peces al CdA amb un muntatge de imatge i video de promoció del seu centre.


Pistes

 1. 1Himne d'AlemaniaDescarregar
 2. 2Golliwogg's cake-WalkDescarregar
 3. 3 LibertangoDescarregar
 4. 4BerceuseDescarregar
 5. 5 Sonata Nº5 Descarregar
 6. 6Musiques populaires brésiliennes Descarregar
 7. 7Estudi Nº8Descarregar
 8. 8 Duet de les peces de fantasia op 88 Schumann Descarregar
 9. 9Nocturno Descarregar
 10. 10Suite en Sol MajorDescarregar
 11. 11Tango ChocDescarregar
 12. 12Trio Cécile ChaminadeDescarregar
 13. 13Trio XXIXDescarregar