• Solitud
  • Raó de ser
  • Quin ensurt!
  • Per enllà
  • Esglai
  • No l'entenc
  • No en té mai prou
  • M'acarona
  • Hostia