El passat 2 de juny de 2011 l’equip del TN comarques va emetre al TN Comarques en emissió per tot Catalunya un petit reportatge sobre l’activitat amb més èxit del CdA. M07 Enregistrem el nostre propi CD on donem la possibilitat als centres educatius de Catalunya d’enregistrar al nostre estudi els seus projectes musicals.

TN Comarques (emissió a tot Catalunya) 2 de juny de 2011.